Margrethelund 4, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99454801 

 

Vi vil have børn, som mestrer livet i medgang og modgang

Vi ønsker at udvikle børnene til at blive harmoniske, robuste og selvhjulpne børn, der kan indgå i et værdifuldt fællesskab


Den 1. august 2020 indfører vi en forældrebetalt frokostordning for børnehavebørnene.

Vi etablerede en vuggestue med opstart den 1. april 2019. Vores hus er blevet ombygget, så vi har skabt plads til 17 vuggestuebørn. Vi har indkøbt krybber/barnevogne, dyner, puder, sengetøj, seler, hagesmækker m.m. Bleer og mad er med i betalingen for vuggestuepladsen. Forældrene skal selv medbringe skiftetøj, fodtøj, overtøj, sutter og sovebamse/soveting. Vi har på nuværende tidspunkt ansat 2 pædagoger, der har erfaring med vuggestue og den 3. pædagog er på vej. Desuden har vi ansat en medarbejder i køkkenet, der skal varetage kosten i vuggestuen. Der serveres kolde/varme retter og maden laves ud fra SST`s (Sundhedsstyrelsens) anbefalinger.
 

Den Grønne Giraf er normeret til 65 børnehavebørn og 17 vuggestuebørn. Vi ønkser at se børnehuset som ét hus, der er inddelt i 1 vuggesgtuegruppe, 2 aldersintegrerede børnehavegrupper samt 1 gruppe for førskolebørnene. Vi vægter også, at der er mulighed for og plads til, at børnene leger på kryds og tværs i hele huset. Vi vægter at tilrettelægge hverdagen ud fra det enkelte barns behov. Eksesmpelvis: sover et vuggestuebarn to gange om dagen, så fortsætter vi barnets rytme. 
 

Vi har en stor og dejlig legeplads, hvor der er mulighed for fordybelse og udfordringer. Vi har en lille legeplads til vuggestuebørnene, hvor de trygt kan være uden at børnehavebørnene kommer for tæt på. Der er bl.a. mulighed for at grave, lave sand- og mudderkager, kravle, krybe, rutsje, cykle og løbe. Vi har også et dejligt ”kolonihavehus”, hvor der er plads til stille aktiviteter og fordybelse. I det udendørs træværksted er der mulighed for at save, hamre, banke og kreere sjove ting. 

For os er det vigtigt, at børnene bliver robuste, udvikler sig og opnår læring samt indgår i et værdifuldt fællesskab. Børnene bliver mødt af voksne, der lægger vægt på anerkendelse, omsorg, nærvær og glæde i hverdagen. Vi har fokus på kost, bevægelse, sprog, trivsel og fællesskab.

Vi lægger vægt på et godt og konstruktivt forældresamarbejde, hvor vi ser hinanden som medspillere. Samarbejdet bygger på respekt, tillid og dialog. Sammen kan vi bidrage til at udvikle harmoniske og robuste børn.

Vi arbejder efter principperne i ICDP, den systemiske tilgang og Brønderslev Kommunes børnesyn.

Leder af Den Grønne Giraf, Elsebeth Kaasing kan kontaktes på telefon 99 45 59 15, på mail-adressen elsebeth.kaasing@99454545.dk eller på børnehavnes telefon 99 45 48 01.