Margrethelund 4, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99454801 
 
  Kommunikationspolitik
 

Kommunikationspolitik for Den Grønne Giraf

 

God kommunikation mellem vuggestsue/børnehave og hjem er en forudsætning for et godt samarbejde. Det er imidlertid ikke alle kommunikationsformer, der er lige godt egnet til forskellige situationer. Derfor denne politik.

 

Elektronisk kommunikation

Som udgangspunkt tjekker personalet mails og beskeder på forældreintra løbende.

Forældre skal ligeledes løbende orientere sig om meddelelser, beskeder og aktiviteter på forældreintra, således at de er i stand til at forholde sig aktivt til relevant information. Som udgangspunkt sendes al information fra vuggestue/børnehave til forældre via forældreintra. Derfor er det vigtigt, at nye forældre opretter sig på forældreintra. Guideline til oprettelse på forældreintra vedlægges i velkomstbrevet fra Den Grønne Giraf til nye børn. Hvis der opstår problemer, er I altid velkomne til at kontakte personlet eller Elsebeth Kaasing.

Vuggestuen/børnehaven har et elektronisk komme-/gåsystem, hvor forældrene tjekker barnet ind/ud. Dette system er også vores brandprotokol. Derfor er det meget vigtigt,at det er de voksne, der tjekker barnet ind og ud - ikke barnet selv.

 

Forældreintramail

Mails er til korte beskeder af informativ art - altså ikke debatskabende. Det kan være til-/frameldinger til forskellige aktiviteter, ferier m.m.

På henvendelser via mail kan I forvente svar inden for 3 dage.

Vuggestuen/børnehaven forventer ligeledes hurtigst muligt svar fra jer på henvendelser.

Vi forventer, at deadlines på feriemeldinger og arrangementer overholdes.

Når vuggestue/børnehave og hjem eller forældre indbyrdes kommunikerer på intra, er det af stor betydning, at alle parter som udgangspunkt har de samme forventninger til hinanden.

 

Vi forventer at almindelige etiske spilleregler bliver overholdt:

  • Skriv aldrig, når du er oprørt
  • Hold god tone
  • Vis åbenhed
  • Saglighed, bliv aldrig personlig
  • Relevans

Husk at den gode historie også kan være spændende.

 

 

 

  


Sidst opdateret 14. august 2019