Margrethelund 4, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99454801 
 
  Leg
 

Leg i "Den Grønne Giraf"


Vi prioriterer børnenes frie leg højt, men det betyder ikke, at vi voksne er passive i denne sammenhæng. Vi vil som voksne være opmærksomme på at give børnene rum og rammer til den frie leg, samtidig med at vi har øje for, hvor og hvornår vi som voksne skal være rollemodeller og guide børnene i deres leg. Vi mener, at det er vigtigt, at vi som voksne er med til, at børnene udvikler sig og skaber læring gennem legen. Legen har en fundamental betydning for en sund personlighedsudvikling.
 

  • Leg er den vigtigste aktivitet børnene har. Derfor lægger vi vægt på at skabe rammer, som opfordrer og udfordrer dertil. 
  • Leg, både ude og inde, er en af de vigtigste former for aktivitet i en daginstitution.
  • Børns leg hænger nøje sammen med deres alder og det udviklingstrin, de er på.
  • Gennem legen kan man ofte se, hvilke udfordringer børn er i. Børn bruger legen til at bearbejde konflikter, oplevelser m.m. Børn er i stand til at omsætte virkeligheden til leg - og leg til virkelighed.
  • I legen knyttes venskaber og nære relationer. Det er vigtigt for alle børn at være en del af et værdifuldt fællesskab. Børnene lærer at tage sociale hensyn – eksempelvis: hvem skal bestemme?, hvilken leg skal vi lege?, hvem skal være hvad? De lærer at forhandle. Ofte vælger barnet ikke legen for legens skyld men for at være sammen med en ven eller en bestemt gruppe.
  • Børn bruger legen til at udvikle identitet og afprøve forskellige roller.
  • Generelt stimulerer legen barnets hele udvikling - altså sprogligt, motorisk, intellektuelt, følelsesmæssigt, kulturelt og socialt.
  • Vi betragter legepladsen som et ekstra rum, hvor børnene kan bruge kroppen, fantasien og sanserne.
  • Børnehaven er børnenes ”arbejdsplads”. Vi leger med mudder, vi maler og klatrer i træer. Det er vigtigt, at børnene har tøj på som kan tåle al den aktivitet og I skal være forberedte på, at udetøjet er beskidt og godt brugt, når I tager det med hjem hver fredag. I vil ofte opleve, at der er brug for at tage tøjet med hjem efter dagens aktiviteter.
  • Vi vil gerne, at børnene har to sæt udetøj og fodtøj med hver dag, fordi vores legeplads let bliver meget våd. Vi vil gerne give børnene mulighed for at være ude mere end en gang om dagen.

Sidst opdateret 14. august 2019