Margrethelund 4, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99454801 
 
  Samarbejdspartnere
 

 

Samarbejdspartnere
 
 
For at sikre en optimal udvikling for Jeres børn samarbejder vi med mange forskellige instanser i kommunen. Vi taler selvfølgelig ikke med nogen om Jeres barn uden at have Jeres tilladelse.
 
Husk at børn udvikler sig forskelligt, og det normale har vide rammer. Har I spørgsmål om Jeres barns udvikling, står vi altid til rådighed.
 
Bymøder
Ledere fra institutionerne i Dronninglund mødes hver anden måned for at drøfte fælles problemstillinger.

Ledermøder
Ledere fra alle institutioner og dagplejen i kommunen mødes en gang om måneden sammen med den kommunale forvaltning.

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
Forskellige eksperter kan bruges efter behov og altid i samarbejde med forældrene.

Talepædagog
Kommer i børnehaven, hvis der er børn, som har behov for støtte til deres sproglige udvikling, og som vejleder for personalet.

Psykolog
Kommer i huset, hvis der er børn, som har særligt behov for psykologisk udredning og som vejleder for personalet. Dette sker altid i tæt samarbejde med forældrene.

Støtteteamet
Hvis der er børn, som har brug for særlig støtte, kan der søges støttepædagog i et aftalt antal timer. Lederen af støtteteamet kan altid kontaktes, hvis personalet har brug for råd og vejledning.

Sundhedsplejerske
Rådgiver os omkring børn med særlige behov.

Skole
Samarbejde med 0-klasselederne og SFO på Dronninglund Skole om de ældste børn i børnehaven. Samarbejdet består i, at børnene kommer på besøg på skolen og i SFO’en sammen med voksne fra børnehaven i et indskolingsforløb med deltagelse af 0-klasselederne og SFO-personanle.

Tværfagligt småbørnsteam
Teamet består af en psykolog, en sagsbehandler, en sundhedsplejerske og en støttepædagog. Vi har fem årlige møder fordelt således: tre i foråret og to i efteråret. Vi bruger tværfagligt småbørnsteam til supervision af pædagogerne og hvis forældre har brug for at få vejledning. Hvis I har spørgsmål til, hvordan og hvornår I kan bruge teamet, står personalet til rådighed med hjælp og vejledning.
 
I øvrigt samarbejder vi også med de øvrige børnehaver i Dronninglund by - Børnehuset Himmelblå og Dronninglund Børnehave. Desuden samarbejder vi med lokalområdet.

 


Sidst opdateret 14. august 2018