Margrethelund 4, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99454801 
 
  Lukkedage
 

”Den Grønne Girafs” håndtering af lukkedage


smiley HUSK - DIT BARN HAR OGSÅ BEHOV FOR FERIE, LIGESOM DU HAR.smiley
 

Børnehuset udsender løbende ferieskemaer her på forældreintra med henblik på til-/framelding af børnene til alle (skole-)ferier. Vi følger ferierne på Dronninglund Skole. For at udnytte personalets ressourcer bedst muligt er det vigtigt, at I overholder svarfristen, da der "kun" bliver afsat personaleressourcer til det antal børn, der er tilmeldt. Det betyder også, at vi bruger for mange ressourcer, hvis I tilmelder jeres barn og alligevel ikke gør brug af pasningen. Vi forsøger at afvikle så meget af personalets ferie som muligt i ferieperioderne, hvor der er færre børn, der har brug for pasning. 

Den Grønne Giraf følger Brønderslev Kommunes besluning omkring lukkedage. En lukkedag er en dag, hvor børnehuset har lukket og hvor der ikke tilbydes pasning andet sted.

Brønderslev Kommune har følgende lukkedage:

  • grundlovsdag den 5. juni
  • juleaftensdag den 24. december
Orientering omkring lukkedage i ”Den grønne Giraf” finder sted på intranettet og på månedsplanerne, som også kommer ud der.

Den Grønne Giraf er ikke en del af fællespasningen mellem børnehaverne i Aså og Dronninglund. I Den Grønne Giraf er der åbent for pasnning af Den Grønne Girafs børn, dog ikke i de to lukkedage.

Sidst opdateret 14. august 2019