Margrethelund 4, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99454801 
 
  Familie GPS
 

Familie GPS og Mini GPS

 

Et tilbud til forældre i Børnderselv Kommune med børn i alderen 3 - 6 år.

 

 

Familie GPS’en er en familiestue og et tilbud til familier i hele kommunenmed børn i alderen 3 - 6 år. Generelt henvender Familie GPS’en sig til familier, der ønsker at få redskaber til og se nye muligheder i hverdagens almene udfordringer. Ideén med Familie GPS’en er - gennem samarbejde melled dagtilbud og forældre  at skabe en bedre hverdag for det enkelte barn.

Formålet er at vejlede og give redskaber til de familier, hvor forskellige problemstillinger gør, at barnet ikke har den optimale trivsel og udvikling i sin hverdag i børnehaven. Via Familie GPS’en skabes et miljø for børn og forældre, hvor forældrene får hjælp til at omsætte vejledningen til praksis. Desuden øver man sig i praksis sammen med andre forældre, som man kan blive inspireret af og skabe et fællesskab sammen med. Endvidere understøtter Familie GPS’en det pædagogiske arbejde i børnehaven, hvor der også arbejdes med mål for barnet og den kontakst barnet er en del af.

Idéen med Familie GPS’en er, at pædagoger og forældre er sammen om at bryde mønstre og dermed skabe en bedre hverdag for barnet i børnehaven.

Mini GPS’en er for børn i alderen 4 - 6 år. Mini GPS’en henvender sig til børne, som har brug for at få lært nye veje at gå både individuelt og i fællesskabet. Målet er at barnet i samarbejde med de voksne tilegner sig nye kompetencere i forhold til de følelsesmæssige og sociale områder. Et forløb strækker sig over otte uger, hvor baret én dag om ugen er i Mini GPS’en sammen med fem andre børn og medarbejderne fra Familie GPS’en. Et sådant Mini GPS-forløb gennemføres i et tæt samarbjde mellem forældre, dagtilbud og Familie GPS-medarbejdere.

 

Familie GPS Øst

Præstevænget , Hjallerup

Tlf.: 20 30 53 70

FamilieGPSost@99454545.dk

Familie GPS Vest

Hedelundsgade 2, Brønderslev

Tlf.: 21 14 69 72

FamilieGPSvest@99454545.dk

 

Folder Familie GPS’en

Folder Mini GPS’en


Sidst opdateret 20. august 2018